Liên hệ

Văn phòng trụ sở Mipec Long Bien

Số 2, Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Bien, Hà Nội

Phone (04) 3212-7251
Hotline: 0962.133.533
Email tttmmipeclongbien@mipec.com.vn